Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
http://puppiotrkow.pl/wydarzenie/213/nabor-wnioskow-na-staż-i-prace-interwencyjne

Nabór wniosków na staż i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 12 do 18 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Uczestnikiem programu  może zostać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, w wieku 30-50 lat.

Dysponujemy środkami umożliwiającymi organizację: