Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 10 do 14 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dysponujemy możliwością sfinansowania kosztów utworzenia 19 stanowisk do wysokości 15 000 zł każde. Refundacja będzie realizowana w ramach:

 1. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (POWER na lata 2014-2020) - 3 stanowiska,

 2. Projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (RPO WŁ na lata 2014-2020) - 7 stanowisk,

 3. Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 5 stanowisk,

 4. Programu aktywizacji bezrobotnych wwieku 45+ (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) -stanowiska.

  Wnioski należy składać w siedzibie urzędu, w kancelarii - pokój nr 12.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 13, nr  6, nr 8, nr 9;  tel.: 44 649-53-44, 44 647-04-70.

UCZESTNICY-  osoby skierowane do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Uczestnikiem projektu  może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie, posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, spełniająca poniższe warunki:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)" :

 • osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,  przede wszystkim znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

2. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014-202

 • ukończony 30 rok życia,
 • znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należy do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby po 50. roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne[1]

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach[2].

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.: na poziomie ponadgimnazjalnym.

3. Program Regionalny 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”:

 • ukończony 30 rok życia ale nie więcej niż 50 lat.

4. Program aktywizacji bezrobotnych w  wieku 45+:

 • ukończony 45 rok życia.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Aktualność dodana przez: Malwina Koch (2018-09-05 10:56:01) , zredagowana przez: Malwina Koch (2018-09-05 11:04:40)
Data wydarzenia : 2018-09-10
Data publikacji : 2018-09-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/wydarzenie/210/nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy