Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 05.02.2018r. do dnia 09.02.2018r. będzie przyjmował wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Dysponujemy środkami umożliwiającymi przyznanie łącznie 69 dotacji, do wysokości 20,0 tys. zł każda, w tym:

1) 36 dotacji realizowanych będzie ze środków projektu pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014-2020.
Uczestnicy projektu (osoby ubiegające się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej) to osoby które ukończyły 30 lat, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne[1]
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach[2].

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.: na poziomie ponadgimnazjalnym.

2) 33 dotacje ze środków projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (osoby młode- do 30 roku życia);

Uczestnicy projektu (osoby ubiegające się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej) to osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczyły dotychczas w przedmiotowym projekcie oraz posiadają ustalony II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, ponadto:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Aktualność dodana przez: Monika Barska Boguś (2018-01-05 12:53:51) , zredagowana przez: Monika Barska Boguś (2018-01-25 08:28:58)
Data wydarzenia : 2018-01-05
Data publikacji : 2018-01-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/wydarzenie/176/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej