Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
http://puppiotrkow.pl/wydarzenie/171/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 r.
Obowiązujący w 2017r. Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie www.puppiotrkow.pl

Wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których rozpoczęcie planowane jest w 2017 roku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania limitowych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.