Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja na temat opodatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Prosimy o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Finansów na temat opodatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

"(...) środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy a przekazane na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie posiadają statusu wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, a co za tym idzie nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych".

Informacja dla uczestników projektu "Dojrzały przedsiębiorca"

Dokumenty związane z ubieganiem się o wsparcie finansowe w ramach projektu "Dojrzały przedsiębiorca" dostępne są tutaj

Kampania "Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie"

27 września w Piotrkowie Trybunalskim gościć będzie kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Akcja toczy się pod hasłem Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i pracy. Zapraszamy przedsiębiorców, stowarzyszenia i osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami ds. Funduszy Europejskich. Zapraszamy także tych, którzy chcą po prostu dowiedzieć się o dotychczas zrealizowanych projektach w województwie łódzkim, które otrzymały wsparcie unijne. Informacji udzielają eksperci doświadczeni w temacie pisania wniosków unijnych, mający rozległą wiedzę praktyczną.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dotyczącego zadania publicznego: Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego w 2016 roku, został wybrany Wykonawca.