Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI 2016 - II nabór

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku i zaprasza do składania ofert.

Jednocześnie ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku.

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja znajdują się w zakładce Urząd Pracy>Program Aktywizacja i Integracja>PAI 2016.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków o organizację prac interwencyjnych, z dniem 8 sierpnia 2016r. nabór wniosków zostaje wstrzymany.

Podsumowanie projektu

PUP w Piotrkowie Trybunalskim zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)” w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż z dniem 8 sierpnia 2016 roku wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.