Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekty pozakonkursowe, współfinansowane ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku rozpoczyna realizację projektu:

  • „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

oraz kontynuuje projekt:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UWAGA! Wymagana jest efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu udziału w projekcie, tj. zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub samozatrudnienie (nie finansowane w projekcie) na okres minimum 3 pełnych miesięcy; przy czym umowa o pracę musi być zawarta w wymiarze czasu pracy – minimum 1/2 etatu; umowa cywilnoprawna musi mieć wartość co najmniej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty EFS.

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2018.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż z powodu zaangażowania dostępnych środków, z dniem 16 października 2017 roku wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży.

Informacja dla osób bezrobotnych, które w 2016r. otrzymały stypendium (stażowe, szkoleniowe)

Informacja dla osób bezrobotnych, które w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., otrzymały stypendium (stażowe, szkoleniowe), wypłacone ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

      Od wypłaconych stypendiów, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, we wskazanym okresie,  zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.