Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z dniem 01.02.2017r. wstrzymuje, z powodu wyczerpania środków, przyjmowanie  wniosków na formę wsparcia: refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Terminy naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Terminy naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków:

  • pracodawców tworzących miejsca pracy lub planujących zorganizowanie stażu
  • osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej lub nabyciem nowych kwalifikacji.

Projekty pozakonkursowe, współfinansowane ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 roku rozpoczyna realizację projektów:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz
  • „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

UWAGA! Wymagana jest efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu udziału w projekcie, tj. zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub samozatrudnienie (nie finansowane w projekcie) na okres minimum 3 pełnych miesięcy; przy czym umowa o pracę musi być zawarta w wymiarze czasu pracy – minimum 1/2 etatu; umowa cywilnoprawna musi mieć wartość co najmniej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty EFS.

Informacja dla uczestników projektu "Dojrzały przedsiębiorca"

Biuro projektu "Dojrzały przedsiębiorca" informuje, że jest dostępna lista uczestników projektu, zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej