Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja dla osób bezrobotnych, które w 2016r. otrzymały stypendium (stażowe, szkoleniowe)

Informacja dla osób bezrobotnych, które w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., otrzymały stypendium (stażowe, szkoleniowe), wypłacone ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

        Od wypłaconych stypendiów, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, we wskazanym okresie,  zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

        W związku z powyższym, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przekaże,  listownie (za pośrednictwem poczty), do każdej osoby, której dokonał w 2016r. wypłaty stypendium,  szczegółową informację w przedmiotowym zakresie, ze wskazaniem kwoty nadpłaconego podatku oraz wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Nabór wniosków na refundację kosztów zatrudnienia przez okres 12 m-cy osób bezrob. do 30r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczyna z dniem 10 lipca 2017r. przyjmowanie wniosków pracodawców planujących zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą

Więcej informacji w zakładce: dla pracodawców i przedsiębiorców/ informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG/ ruch bezwizowy obywateli Ukrainy.

"Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”.