Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wnisoków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 19.03.2018r. do dnia 23.03.2018r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Projekty pozakonkursowe, współfinansowane ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku rozpoczyna realizację projektu:

  • „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

oraz kontynuuje projekt:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UWAGA! Wymagana jest efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu udziału w projekcie, tj. zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub samozatrudnienie (nie finansowane w projekcie) na okres minimum 3 pełnych miesięcy; przy czym umowa o pracę musi być zawarta w wymiarze czasu pracy – minimum 1/2 etatu; umowa cywilnoprawna musi mieć wartość co najmniej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty EFS.

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie, realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2018.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018.