Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Struktura organizacyjna PUP w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Struktura organizacyjna PUP w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Dorota Cudzich
tel.: 44 647 45 26 wew. 110
ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 647 45 26
fax: 44 647 45 26 wew.150
 
 

1.  Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,
2) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty, środkami Funduszu Pracy oraz środkami Unii Europejskiej,
3) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty i Prezydenta miasta, środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
5) prowadzenie polityki kadrowej urzędu,
6) wnioskowanie do Starosty w sprawie zatrudnienia zastępcy,
7) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego PUP,
8) określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy PUP,
9) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
10) wydawanie, z upoważnienia Starosty, decyzji administracyjnych,
11) udzielanie pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, koniecznych dla właściwego funkcjonowania PUP,
12) zawieranie, z upoważnienia Starosty, umów w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę,
13) zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem urzędu,
14) realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
15) promocja usług i instrumentów rynku pracy,
16) współpraca z organami samorządów lokalnych, PRZ, organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia.
2.  Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie, wytyczanie działania i organizowanie pracy podległej jednostki organizacyjnej,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) kontrola i ocena realizacji zadań PUP w powierzonym zakresie.
3.  Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie również w odniesieniu do Głównego Księgowego w zakresie kierowania działem finansowo-księgowym. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego w zakresie realizowania zadań merytorycznych określają odrębne przepisy - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.; ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 09:31:36)
Zredagowana przez: Piotr Adamczyk (2018-09-11 11:53:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/struktura-organizacyjna-pup-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-piotrkowie-trybunalskim/175