Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy realizowane w 2014 roku » Rezerwa Ministra ds. Pracy

Rezerwa Ministra ds. Pracy

Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (rezerwa Funduszu Pracy):

1) dla osób bezrobotnych do 25 roku życia

W ramach programu wydatkowano 228.120,85 zł, co umożliwiło aktywizację 37 osób bezrobotnych do 25 roku życia, pozostających w rejestrach PUP w okresie do 6 miesięcy, poprzez:

 • staże zawodowe – 34 osoby,
 • prace interwencyjne – 3 osoby;

2) dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Przy udziale środków publicznych w wysokości 384.531,36 zł, zaktywizowano 91 osób do 30 roku życia, z wykorzystaniem nowych form wsparcia:

 • bon stażowy - 44 osoby,
 • bon szkoleniowy - 31 osób,
 • bon zatrudnieniowy - 7 osób,
 • bon na zasiedlenie – 9 osób;

3) dla osób bezrobotnych po 50 roku życia

W ramach programu wydatkowano 45.939,60 zł, a środki te zostały przeznaczone na

 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - w wysokości do połowy minimalnego wynagrodzenia (okres dofinansowania: 12 miesięcy, po upływie którego wymagane jest dalsze zatrudnienie na okres 6 miesięcy) – dla 16 osób,
 • doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy – dla 1 osoby;

4) Program Aktywizacja i Integracja

Celem ogólnym Programu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ustalił profil pomocy III.

Program obejmował dwa moduły:

 • Aktywizacyjny – realizowany wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej trzech gmin: Moszczenica, Rozprza i Sulejów, na podstawie porozumienia o współpracy, poprzez organizację prac społecznie użytecznych,
 • Integracyjny - realizowany, na podstawie umowy, przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Wsparciem objęto 30 osób i wydatkowano kwotę 28.900,00 zł.

5) dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

W ramach programu poniesiono wydatki w wysokości 82.042,31 zł, które posłużyły aktywizacji 15 osób długotrwale bezrobotnych z regionów wysokiego bezrobocia, poprzez skierowanie do wykonywania robót publicznych.

6) dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy - I,

Łącznie w programie wydatkowano kwotę 1.012,453,55 zł na aktywizację 204 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy, w następujących formach:

 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy – dla 22 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 10 osób,
 • staże – 172 osoby;

7) dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy - II,

W ramach programu udzielono 20 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy, na łączną wartość 420.000,00 zł.

 

Łącznie w ramach ww. programów zaktywizowano 414 osób z wykorzystaniem 2.202,0 tys. zł środków FP z Rezerwy Ministra ds. Pracy.

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 09:27:13)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 14:38:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/rezerwa-ministra-ds-pracy/392