Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy realizowane w 2012 roku » Programy specjalne

Programy specjalne

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizował:

 • Program Specjalny "3D - DOJRZAŁOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, DYSPOZYCYJNOŚĆ", skierowany do bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia,
 • Program Specjalny "3M- MŁODOŚĆ,MOTYWACJA, MOŻLIWOŚCI"- skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia. 

Programy opracowano w wyniku dokonanej analizy sytuacji na rynku pracy osób w wieku 50 plus oraz do 30 roku życia pozostających bez pracy, a ich realizację rozpoczęto po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piotrkowie Trybunalskim.

Ideą Programów Specjalnych było objęcie pomocą w pierwszej kolejności osób, w stosunku do których stosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy lub utrzymania pozyskanego zatrudnienia.

 

Program Specjalny "3D - DOJRZAŁOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, DYSPOZYCYJNOŚĆ"

Celem programu była aktywizacja zawodowa i doprowadzenie do zatrudnienia lub samozatrudnienia bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia.

W ramach programu realizowano usługi, instrumenty rynku pracy:

 • poradnictwo zawodowe,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy,
 • staż zawodowy,
 • szkolenie zawodowe,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zastosowano również Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (wsparcie pomostowe, wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne i psychomotywacyjne, dodatek motywacyjny).

W ramach programu udział wzięły 23 bezrobotne kobiety, z czego 22 podjęły zatrudnienie/samozatrudnienie. Łączny koszt realizacji Programu Specjalnego - 400262,70zł -  Fundusz Pracy w dyspozycji PUP (częściowe zaangażowanie z 10% kwoty środków FP ustalonej na finansowanie zadań w Powiecie Piotrkowskim i M. Piotrkowie Trybunalskim w roku budżetowym 2012).

 

Program Specjalny "3M- MŁODOŚĆ,MOTYWACJA, MOŻLIWOŚCI"

Celem programu było wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej oraz kreowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych.

Udział w programie wzięło 98 osób spełniające kryteria dostępu:

 • wiek do 30 roku życia,
 • pozostawanie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 • posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub wyższego.

Zastosowane formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • staż zawodowy.
 • szkolenia zawodowe.
 • jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej.
 • specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (wsparcie pomostowe,wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne i psychomotywacyjne, dodatek motywacyjny, wyprawka Profesjonalnego pracownika biurowego, poradnik z zakresu przedsiębiorczości, mentor w środowisku pracy, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia).

 

Z pośród osób uczestniczących w projekcie przeszło 75% podjęło zatrudnienie/samozatrudnienie. Łączny koszt - 1038 981,78zł z czego 216 997,25zł - Fundusz Pracy będący w dyspozycji PUP (częściowe zaangażowanie z 10% kwoty środki FP ustalonej na finansowanie zadań w Powiecie Piotrkowskim i m. Piotrkowie Tryb. w roku budźetowym 2012r.), 821 984,53zł - dodatkowe środki Funduszu Pracy pozyskane z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2015-09-21 13:22:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/programy-specjalne/388