Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim kończy realizację ostatnich projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekty te realizowane są w dwóch priorytetach:

  • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia) dla realizowanych projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Projekt "Urząd otwarty na nowe wyzwania" jest odpowiedzią na konkurs otwarty w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt służy wzmocnieniu i rozwojowi urzędu pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia dla pracowników wykonujących kluczowe zadania.

Kolejne 4 projekty również są projektami konkursowymi:

Projekt "Od pomysłu do realizacji" - jego celem jest poprawa dostępu do samozatrudnienia wśród 26 osób bezrobotnych do 30 roku życia - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt "Bądź kowalem swojego losu" - cel główny to wsparcie przedsiębiorczości wśród 28 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt "Krok do aktywności" -  projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród 36 osób długotrwale bezrobotnych do 30 roku życia - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt "Aktywność szansą dla młodych" - założono w nim cel: ograniczenie bezrobocia wśród osób do 30 roku życia poprzez aktywizację 30 osób bezrobotnych z tej grupy wiekowej - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 15:41:15)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-23 11:17:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/program-operacyjny-kapital-ludzki-2007-2013/279