Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy to usługa, wykonywana przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 69 poz.415 z późn. zmianami) w sposób określony rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 177 poz. 1193 z 2010 r.).
Standard pośrednictwa pracy w PUP realizowany przez pośrednika pracy obejmuje postępowanie przy:
1) przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
2) realizacji krajowej oferty pracy,
3) przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
4) podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
5) podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną,
6) przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy,
7)przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

Usługa pośrednictwa pracy realizowana przez powiatowe urzędy pracy jest nieodpłatna, świadczona bez zbędnej zwłoki,
w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie.Prowadzona jest zgodnie z zasadami:
1)dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
2)dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
3)równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim osobom zarejestrowanym pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć,wiek,niepełnosprawność,rasę,religię,narodowość,przekonania polityczne,przynależność związkową,pochodzenie etniczne,wyznanie lub orientację seksualną,
4)jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości osobom zarejestrowanym.

Krajową ofertę pracy można złożyć osobiście w siedzibie PUP w pok. nr 7 i nr 8, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej,czy też wykorzystując telefax,pocztę elektroniczną, wypełniając i przesyłając  "formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy", dostępny na stronie internetowej >www.puppiotrkow w zakładce: „ formularze do pobrania”.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:12:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106