Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 » Poddziałanie 7.2.1 - Projekt "Krok do aktywności"

Poddziałanie 7.2.1 - Projekt "Krok do aktywności"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim od 01.01.2014r. rozpoczyna realizacje projektu "Krok do aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałenie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałenie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • zwiększenie aktywnosci zawodoowej i społecznej wsród 36 osób długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia (20 kobiet i 16 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • podniesienie motywacji do rozwoju zawodowego
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności i kompetencji społecznych
 • zdobycie doświadczenia i motywacji niezbędnych do utrzymania zatrudnienia

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, mieszkańców powiatu piotrkowskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego, w tym w szczególności:

 •  osób, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Formy WSPARCIa:

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze wsparcia w postaci ścieżki:

 • poradnictwo zawodowe (indywidualne) - 36 osób,
 • warsztaty psychomotywacyjne, wyjazdowe - 3 grupy po 12 osób,
 • szkolenia indywidualne - 36 osób,
 • sześciomiesięczne staże zawodowe - 36 ośób,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia/stażu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Termin rekrutacji:

od 01 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. 

Wartość projektu: 746 657,33 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 28.02.2015 r. 

Dane kontaktowe:

Aleksandra Wasińska - koordynator projektu

tel. 44 649 53 44 wew. 169,
fax: 44 647 45 26 wew. 150,
e-mail: lopi@puppiotrkow.pl. 

Aktualne informacje dotyczące realizacji projektu "Krok do aktywności" zamieszczane są w dziale Aktualności.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

ważne linki: http://pokl.wup.lodz.pl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące wsparcia

 

05.05.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w ramach realizacji projektu "Krok do aktywności" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej , rozpoczęto etap zawierania umów w sprawie organizacji staży dla uczestników projektu.

31.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. w związku z realizacją projektu "Krok do aktywności" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej , informuje, iż zakończył się etap rozmów doradczych, stworzono Indywidualne Plany Działania. Uczestnicy projektu zostaną w miesiącu kwietniu skierowani, na warsztaty psychomotywacyjne oraz indywidualne szkolenia.

28.02.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. informuje, iż zakończył się etap rekrutacji uczestników projektu "Krok do aktywności" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W wyniku rozmów z doradcą zawodowym oraz weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeniowych stworzono listę rankingową osób, które złożyły formularze.

 

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 16:28:13)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-24 17:32:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-7-2-1-projekt-krok-do-aktywnosci-/285