Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 » Poddziałanie 6.1.1 - Projekt "Aktywność szansą dla młodych”

Poddziałanie 6.1.1 - Projekt "Aktywność szansą dla młodych”

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim od 01.02.2014r. realizuje projekt „Aktywność szansą dla młodych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • ograniczenie bezrobocia wśród osób do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • uzyskanie wiedzy oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • uzyskanie doświadczenia oraz wzrost motywacji do utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost aktywności zawodowej 30 osób bezrobotnych, do 30 roku życia.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych (15 kobiet i 15 mężczyzn) - po zmianach: 51 osób bezrobotnych (31 kobiet i 20 mężczyzn) - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkałych w powiecie piotrkowskim lub w Piotrkowie Trybunalskim, w tym w szczególności:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bez doświadczenia zawodowego.

FORMY WSPARCIA:

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze wsparcia w postaci scieżki:

 • poradnictwo zawodowe – rozmowy indywidualne,
 • warsztaty doradcze,
 • szkolenia grupowe tj.:
  -  kurs operatora agregatów tynkarskich,
  -  kurs fryzjerski przygotowujący do egzaminu czeladniczego,
  -  szkolenie komputerowe ECDL Core,
 • staże zawodowe dla uczestników projektu,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia/ stażu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.


TERMIN REKRUTACJI:
Luty 2014r. (NABÓR ZAKOŃCZONY)

13.04.2015 r. - 22.04.2015 r. (NABÓR ZAKOŃCZONY)

 

Wartość projektu: 609 857,87 zł.
Okres realizacji projektu:  od 01.02.2014r. do 30.11.2015r.
Dane Kontaktowe:
Edyta Krzesiak – koordynator projektu
tel. 44 649 53 44 wew. 115
fax: 44 647 45 26 wew. 150
e–mail: edyta.krzesiak@puppiotrkow.pl

 

Ważne linki: http://pokl.wup.lodz.pl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty dotyczące wsparcia


06.05.2015

Ostateczna lista rankingowa


29.04.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb., informuje, iż na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych  do projektu „Aktywność szansą dla młodych”- Poddziałania 6.1.1,  stworzono wstępną listę rankingową.  Osobom  niezakwalifikowanym do projektu przysługuje odwołanie. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań. Wstępna lista rankingowa (do pobrania).


10.04.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w związku z kontynuacją do dnia 30.11.2015 r., realizacji projektu „Aktywność szansą dla młodych”, w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL, zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, w szczególności długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, należących do grupy, o której mowa wyżej. Zakłada wsparcie: usługa doradcza, udział w warsztatach „Vademecum Poszukiwania Pracy”, skierowanie na szkolenie komputerowe ECDL Core oraz odbycie stażu zawodowego przez okres 5 m-cy.

Nabór zgłoszeń do projektu: od 13.04.2015 do 22.04.2015.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2014r. do 30.11.2015 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, p. 35, w celu złożenia formularza zgłoszeniowego.


16.06.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w ramach realizacji projektu „ Aktywność szansą dla młodych" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej , rozpoczęto etap zawierania umów w sprawie organizacji staży dla uczestników projektu.


12.05.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb., w związku z realizacją projektu "Aktywność szansą dla młodych" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej , informuje, iż zakończył się etap rozmów doradczych, stworzono Indywidualne Plany Działania. Uczestnicy projektu zostaną w miesiącu maju skierowani na szkolenia grupowe.


08.04.2014

Ostateczna lista rankingowa


28.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb., informuje, iż na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych  do projektu „Aktywność szansą dla młodych”- Poddziałania 6.1.1,  stworzono wstępną listę rankingową.  Osobom  niezakwalifikowanym do projektu przysługuje odwołanie. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań. Wstępna lista rankingowa (do pobrania).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 15:49:18)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-23 11:23:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-6-1-1-projekt-aktywnosc-szansa-dla-mlodych%E2%80%9D/280