Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 » Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)"

Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 - 31.08.2018

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.904.061,00zł, w tym:

- w roku 2017 w kwocie 3.894.367,00zł, z czego 3.578.533,00zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 315.834,00zł - wkład ze środków krajowych;

- w roku 2018 w kwocie 2.009.694,00zł, z czego 1.846,707,82zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 162.986,18zł - wkład ze środków krajowych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU724 osoby

osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

W grupie uczestników osoby o niskich kwalifikacjach mają stanowić minimum 71,25%.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

oraz

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

oraz

  • jedna z form wsparcia: staże, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.
  2017   2018

L.p.

Forma aktywizacji zawodowej

Liczba uczestników

Kwota limitu

  Liczba uczestników Kwota limitu Terminy naborów

1

STAŻE

352 osoby

1 948 960,64 zł

  70 osób 934 272,00 zł

od 10.01.2017 do 07.02.2017  od 03.04.2017 do 13.10.2017  od 10.01.2018 do wyczerpania środków

2

BONY SZKOLENIOWE

86 osób

340 557,42 zł

  30 osób 139 230,00 zł od 10.01.2017 do 21.12.2017 od 10.01.2018 do wyczerpania środków

3

PRACE INTERWENCYJNE

43 osób

194 437,04 zł

  3 osoby 41 192,00 zł od 10.01.2017 do 31.01.2018

4

DOTACJE

45 osób

1 026 411,90 zł

  33 osoby 759 000,00 zł

od 06.03.2017 do 10.03.2017  od 04.09.2017 do 08.09.2017  od 05.02.2018 do 09.02.2018

5

BONY NA ZASIEDLENIE

48 osób

384 000,00 zł

  17 osób 136 000,00 zł

od 10.01.2017 do 21.12.2017 od 04.01.2018 do wyczerpania środków

 

RAZEM

571* osób

3 894 367,00 zł

  153 osoby 2 009 694,00 zł  

* w 2017 roku 3 osoby skorzystały z dwóch różnych form wsparcia: bon szkoleniowy oraz staż

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego – po zakończeniu udziału w projekcie - udokumentowania zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 649-53-44.

 

ważne linki: http://pokl.wup.lodz.pl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2017-01-03 08:15:28)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2018-04-16 09:11:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(iii)-/535