Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 » Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)"

Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)”

OKRES REALIZACJI: ROK 2016

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 868 795,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 555 199,00 zł

- wkład ze środków krajowych – 313 596,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:  455 osób

osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, spełniające warunki:

  • nie pracujące,
  • nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i nie biorące udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

W grupie uczestników osoby niepełnosprawne mają stanowić minimum 2,1%.

W grupie uczestników osoby długotrwale bezrobotne mają stanowić minimum 23,3%.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

oraz

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

oraz

  • jedna z form wsparcia: bony szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie.

L.p.

Forma aktywizacji zawodowej

Liczba uczestników

Kwota limitu

1

STAŻE

245 osób

1 630 715,10 PLN

2

BONY SZKOLENIOWE

69 osób

262 593,90 PLN

3

DOTACJE

66 osób

1 452 000,00 PLN

4

PRACE INTERWENCYJNE

28 osób

155 986,00 PLN

5

BONY NA ZASIEDLENIE

49 osób

367 500,00 PLN

 

RAZEM

455 osób

3 868 795,00 PLN

 

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani do niezwłocznego – po zakończeniu udziału w projekcie - udokumentowania zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

 

Realizacja projektu została zakończona.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

 

ważne linki: http://pokl.wup.lodz.pl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Autor: Agnieszka Wypych
Strona dodana przez: Agnieszka Wypych (2016-01-22 14:16:25)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2018-06-25 08:53:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(ii)-/430