Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

PFRON

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa ma m.in. na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, które są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota środków otrzymanych w 2014 r. wyniosła 260,0 tys. zł. Poziom środków został ustalony na podstawie uchwał:

  • Rady Powiatu Piotrkowskiego – 75,0 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu piotrkowskiego,
  • Rady Miast Piotrkowa Trybunalskiego – 185,0 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach ww. środków w 2014 roku urząd realizował następujące zadania:

  • szkolenia,
  • staż,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W 2014 roku Urząd wydatkował środki PFRON w łącznej kwocie 259.498,80 zł, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w odniesieniu do 31 osób niepełnosprawnych.

W drugim półroczu Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim uzyskał dodatkowe środki PFRON, w wysokości 55,5 tys. zł, na realizację kolejnej edycji Programu wyrównywania różnic między regionami II, w obszarze G, dotyczącego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – „Wyrównujemy szanse II”. Program realizowany był na przełomie 2014 i 2015 roku.

W ramach programu wsparcie uzyskały 2 osoby niepełnosprawne za pomocą:

  • środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 26.224,70 zł - 1 osoba,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 29.180,30 zł - 1 osoba.
Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 09:27:32)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 14:59:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/pfron/393