Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

PFRON

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa ma m. in. na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, które są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łączna kwota środków otrzymanych w 2013 r. - 464,0 tys. zł – została ustalona na podstawie uchwał:

  • Rady Powiatu Piotrkowskiego - 75,0 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Piotrowskiego,
  • Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 147,0 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W drugiej połowie roku urząd pozyskał dodatkowe środki PFRON na realizację projektu „Wyrównujemy szanse” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, w wysokości 44,0 tys. zł. Program skierowany był do mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach ww. środków Urząd realizował następujące zadania:

  • zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 4 osoby niepełnosprawne,
  • organizacja staży u pracodawców – 8 osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby niepełnosprawne,
  • szkolenia dla osób niepełnosprawnych – 25 osób niepełnosprawnych.

W 2013 roku łącznie wydatkowano środki PFRON na poziomie 265,4 tys. zł, z czego 221,4 tys. zł to kwota ze środków limitowych przyznanych uchwałami, a 44,0 tys. zł to kwota z programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”.

Łącznie pomocą objęto 39 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Piotrkowie Trybunalskim w statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 08:57:29)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 09:25:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/pfron/391