Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Instrumentów Rynku Pracy
ul. Dmowskiego 27, pokój 13 tel. 044 649 53 44, wew. 217, 218, 219, 138.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z dnia 11 maja 2011r. Dz.U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62 poz. 317);
  3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., str. 5);
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007r., str. 35);
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6);
  7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.);
  8. Kodeks Cywilny ( Dz. U z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:12:34)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:11:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-niepelnosprawnych/122