Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do 180 dni w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od dnia pierwszego wjazdu) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi (pracodawca lub osoba fizyczna) ma jedynie obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.

W celu sprawniejszej obsługi oświadczeń, należy korzystać z formularzy udostepnionych na stronie www.praca.gov.pl

Wypełnione oświadczenia należy wydrukować wraz z pouczeniem w dwóch egzemplarzach i złożyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pisemnie pracownika lub pełnomocnika, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców, należy złożyć co najmniej 5 dni roboczych przed wskazaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż 5 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpatruje oświadczenia w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia.

Rejestracja powyższych oświadczeń dokonywana jest w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, pok. nr 7 i 8, w godzinach 8:00-14:00.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2015 poz. 588)

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: Piotr Adamczyk (2017-04-05 09:26:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128