Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » E-oświadczenia (rejestracja przez internet)

E-oświadczenia (rejestracja przez internet)

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W OPARCIU O OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczeń, można składać przez internet, nie wychodząc z domu.

Zalety takiego sposobu rejestracji oświadczeń to przede wszystkim spora oszczędność czasu, brak kolejek, prosty formularz na stronie www.praca.gov.pl

NSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.praca.gov.pl

 1. Wchodzimy na stronę www.praca.gov.pl ,
 2. Aby rozpocząć składanie wniosku należy kliknąć na ikonę „OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY (…)”.
 3. Następnie wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek. Zgodnie z właściwością miejscową ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy.
 4. Następnie przejdź do edycji wniosku i wypełnij go.
 5. Po wypełnieniu wniosku, sprawdź poprawność danych, następnie kliknij WYŚLIJ. Wypełnienie załączników można pominąć. Kliknij przycisk DALEJ.
 6. Wprowadź dane wymagane do utworzenia weryfikacji konta użytkownika , wpisując swój nr PESEL i nr innego dokumentu tożsamości.
 7. Jeśli posiadasz już konto – wpisz nr pesel i przejdź do pkt.10.
 8. Jeśli nie posiadasz konta, wpisz dane wymagane do utworzenia takiego konta, podając:
 • Identyfikator (dowolny)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Nr dokumentu tożsamości i pesel
 • Adres e-mail

    10. Kliknij „PRZEJDŹ DO WYSŁANIA WNIOSKU” a następnie kliknij

„WYŚLIJ WNIOSEK BEZ PODPISU”. 

       

PODCZAS REJESTRACJI OŚWIADCZENIA W PUP PIOTRKÓW TRYB. PRACODAWCA PRZEDSTAWIA DO WGLĄDU W CELU WERYFIKACJI AKTUALNE DOKUMENTY:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres zameldowania.

Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na złożonych oświadczeniach informacje o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu powierza zatrudnienie. Zaleca się wykonanie kopii dla siebie na wypadek ewentualnych kontroli czy wyrejestrowania oświadczenia.

Procedura rejestracji jest bezpłatna.

Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

Rejestracji oświadczenia dokonuje pracodawca.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OSOBISTEJ REJESTRACJI, OŚWIADCZENIE MOŻE ZŁOŻYĆ I ODEBRAĆ PEŁNOMOCNIK PRACODAWCY:

 • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;
 • inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy;
 • inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem; Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Policji) o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących składanych oświadczeń.
  Podstawa prawna:
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( Dz.U. 2015 poz. 588).
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz.U. 2012 poz.769).
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. przyjmuje oświadczenia od podmiotów powierzających pracę , które mają miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy na terenie powiatu piotrkowskiego lub miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

                                                                                                                                                                                                                            

Autor: Przemysław Maslanka
Strona dodana przez: Przemysław Maslanka (2015-07-23 14:47:52)
Zredagowana przez: Agnieszka Gościek (2018-03-16 14:23:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/e-oswiadczenia-(rejestracja-przez-internet)/366