Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 » Działanie VIII.3.1. "Dojrzały przedsiębiorca"

Działanie VIII.3.1. "Dojrzały przedsiębiorca"

Projekt „Dojrzały przedsiębiorca” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości
Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

OKRES REALIZACJI: 01.07.2016r.-31.01.2018r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 609 421,75 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim, utworzonych przez kobiety i mężczyzn po 29 roku życia (tj. począwszy od dnia swoich 30. urodzin), zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:  24 osoby

po 29 roku życia (tj. począwszy od dnia swoich 30 urodzin), zarejestrowane w PUP w Piotrkowie  Tryb., należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajdujące się w jednej z niżej wymienionych grup:

  • osoby po 50 roku życia (oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50 urodzin),
  • osoby długotrwale bezrobotne (oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym).

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  • indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym dla kandydatów do projektu,
  • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla 24 osób,
  • wsparcie doradcze dla 24 osób,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 20 osób.

TERMIN REKRUTACJI: 15.07.2016-29.07.2016

KONTAKT: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

UWAGA!!!

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU, ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOSTĘPNA JEST TUTAJ

 

UWAGA!!!

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU "DOJRZAŁY PRZEDSIĘBIORCA" DOSTĘPNA W PLIKACH DO POBRANIA PONIŻEJ

Lista osób, według numerów ewidencyjnych, które spełniły wymogi formalne do wzięcia udziału w projekcie „Dojrzały przedsiębiorca” realizowanym w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, dostępna jest poniżej (pliki do pobrania).

Autor: Monika Barska Boguś
Strona dodana przez: Monika Barska Boguś (2016-07-05 10:18:50)
Zredagowana przez: Monika Barska Boguś (2016-12-27 09:12:19)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA (.pdf 259.28kB) 2016-11-18 259.28kB Plik: OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA.pdf (259.28kB)POBIERZ
Dokument PDF Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Dojrzały przedsiębiorca" (.pdf 803.41kB) 2016-09-23 803.41kB Plik: Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Dojrzały przedsiębiorca".pdf (803.41kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie wsparcia (.pdf 624.21kB) 2016-09-23 624.21kB Plik: Wniosek o przyznanie wsparcia.pdf (624.21kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie wsparcia- do edycji (.docx 72.39kB) 2016-09-23 72.39kB Plik: Wniosek o przyznanie wsparcia- do edycji.docx (72.39kB)POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram rzeczowo- finansowy (.pdf 333.77kB) 2016-09-23 333.77kB Plik: Harmonogram rzeczowo- finansowy.pdf (333.77kB)POBIERZ
Dokument docx Harmonogram rzeczowo- finansowy- do edycji (.docx 64.12kB) 2016-09-23 64.12kB Plik: Harmonogram rzeczowo- finansowy- do edycji.docx (64.12kB)POBIERZ
Dokument PDF Schemat biznesplanu (.pdf 465.76kB) 2016-09-23 465.76kB Plik: Schemat biznesplanu.pdf (465.76kB)POBIERZ
Dokument docx Schemat biznesplanu- do edycji (.docx 79.64kB) 2016-09-23 79.64kB Plik: Schemat biznesplanu- do edycji.docx (79.64kB)POBIERZ
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.pdf 462.48kB) 2016-10-10 462.48kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (462.48kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xls 148kB) 2016-10-10 148kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (148kB)POBIERZ
Dokument PDF Karta oceny formalnej wniosku (.pdf 394.49kB) 2016-09-23 394.49kB Plik: Karta oceny formalnej wniosku.pdf (394.49kB)POBIERZ
Dokument PDF Karta oceny biznesplanu (.pdf 400.14kB) 2016-09-23 400.14kB Plik: Karta oceny biznesplanu.pdf (400.14kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek o refundację kosztów dojazdu (szkolenie, wsparcie doradcze) (.pdf 263.23kB) 2016-09-23 263.23kB Plik: wniosek o refundację kosztów dojazdu (szkolenie, wsparcie doradcze).pdf (263.23kB)POBIERZ
Dokument PDF oświadczenie o używaniu samochodu (do wniosku o zwrot kosztów dojazdu) (.pdf 203.36kB) 2016-09-23 203.36kB Plik: oświadczenie o używaniu samochodu (do wniosku o zwrot kosztów dojazdu).pdf (203.36kB)POBIERZ
Dokument PDF oświadczenie do użyczonego samochodu (do wniosku o zwrot kosztów dojazdu) (.pdf 203.7kB) 2016-09-23 203.7kB Plik: oświadczenie do użyczonego samochodu (do wniosku o zwrot kosztów dojazdu).pdf (203.7kB)POBIERZ
Dokument PDF Lista rankingowa kandydatów do projektu "Dojrzały przedsiębiorca" (.pdf 561.03kB) 2016-09-16 561.03kB Plik: Lista rankingowa kandydatów do projektu "Dojrzały przedsiębiorca".pdf (561.03kB)POBIERZ
Dokument PDF Lista osób spełniających wymogi formalne (.pdf 197.01kB) 2016-08-12 197.01kB Plik: Lista osób spełniających wymogi formalne.pdf (197.01kB)POBIERZ
Dokument docx formularz rekrutacyjny (.docx 72.41kB) 2016-07-07 72.41kB Plik: formularz rekrutacyjny.docx (72.41kB)POBIERZ
Dokument PDF formularz_rekrutacyjny (.pdf 367.31kB) 2016-07-12 367.31kB Plik: formularz_rekrutacyjny.pdf (367.31kB)POBIERZ
Dokument PDF regulamin rekrutacji (.pdf 805.6kB) 2016-07-07 805.6kB Plik: regulamin rekrutacji.pdf (805.6kB)POBIERZ
Dokument PDF karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (.pdf 701.69kB) 2016-07-07 701.69kB Plik: karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.pdf (701.69kB)POBIERZ
Dokument PDF karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (.pdf 525.92kB) 2016-07-07 525.92kB Plik: karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.pdf (525.92kB)POBIERZ
Dokument PDF opinia doradcy zawodowego (.pdf 516.91kB) 2016-07-07 516.91kB Plik: opinia doradcy zawodowego.pdf (516.91kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-viii-3-1-dojrzaly-przedsiebiorca-/481