Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 » Działanie VIII.1 - Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)"

Działanie VIII.1 - Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś VIII „Zatrudnienie”

Działanie 1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”

OKRES REALIZACJI: ROK 2017

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 543 414,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 161 902,00 zł

- wkład ze środków krajowych – 381 512,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:  250 osób

osoby które ukończyły 30 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

- osób po 50. roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych[1]

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach[2].

W grupie uczestników osoby niepełnosprawne mają stanowić minimum 4,35%.

W grupie uczestników osoby w wieku 50+ mają stanowić minimum 12,30%.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  1. usługi rynku pracy, mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, tj.:pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania;
  2. usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, poprzez wysokiej jakości szkolenia;
  3. instrumenty rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego, tj.: staże, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
  4. instrumenty rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia, tj.: środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Formy wsparcia

Wartość realizacji zadania w 2017 roku

Liczba uczestników

Terminy naborów wniosków

 Staże

   605 607,00 PLN

  87 osób

od 10.01.2017 r. do 07.02.2017 r.

od 03.04.2017 do 13.10.2017 r.

 Szkolenia indywidualne

   76 710,00 PLN

  30 osób

od 10.01.2017 r. do wyczerpania środków

 Prace interwencyjne

   412 097,00 PLN

  70 osób

od 10.01.2017 r. do 28.04.2017

 Dotacje

   897 000,00 PLN

  39 osób

od 06.03.2017 r. do 10.03.2017 r.

od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r.

od 30.10.2017 r. do wyczerpania środków

 Doposażenia/wyposażenia  stanowiska pracy

   552 000,00 PLN

  24 osoby

od 23.01.2017 r. do 27.01.2017 r.

od 01.03.2017 r. do 07.03.2017 r.

od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

od 28.08.2017 r. do 01.09.2017r.

RAZEM

 2 543 414,00 PLN

  250 osób

 

 

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania PUP o swojej sytuacji w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

 

Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

 ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.:

na poziomie ponadgimnazjalnym.

Autor: Malwina Koch
Strona dodana przez: Malwina Koch (2017-01-03 10:32:22)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2017-11-29 14:47:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(iii)-/536