Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 » Działanie VIII.1 - Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)"

Działanie VIII.1 - Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś VIII „Zatrudnienie”

Działanie 1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)”

OKRES REALIZACJI: ROK 2016

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 873 933,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 592 843,00 zł

- wkład ze środków krajowych – 281 090,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:  230 osób

osoby które ukończyły 30 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

- osób po 50. roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych[1]

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach[2].

W grupie uczestników osoby niepełnosprawne mają stanowić minimum 4,65%.

W grupie uczestników osoby w wieku 50+ mają stanowić minimum 15,02%.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia :
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania.
  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, służące zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz mające na celu rozwój samozatrudnienia:
  • wysokiej jakości szkolenia,
  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Formy wsparcia

Wartość realizacji zadania w 2015 roku

Liczba uczestników

Staże

   597 150,50 PLN

  85 osób

Szkolenia indywidualne

   106 056,60 PLN

  39 osób

Prace interwencyjne

   378 725,90 PLN

  70 osób

Dotacje

   440 000,00 PLN

  20 osób

Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

   352 000,00 PLN

  16 osób

RAZEM

  1 873 933,00 PLN

  230 osób

 

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania PUP o swojej sytuacji w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

 

Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

 ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.:

na poziomie ponadgimnazjalnym.

Autor: Agnieszka Wypych
Strona dodana przez: Agnieszka Wypych (2016-01-22 15:16:50)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2016-12-15 13:39:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(ii)-/431