Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 » Działanie VIII.1 - Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)” - ZAKOŃCZONY

Działanie VIII.1 - Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)” - ZAKOŃCZONY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś VIII „Zatrudnienie”,
Działanie 1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI: 21.07.2015r.-30.06.2016r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.746.000 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.334.100,00 zł

- wkład ze środków krajowych – 411.900,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU293 osoby

osoby które ukończyły 30 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należący do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych[1]
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach[2].

ZREALIZOWANE FORMY WSPARCIA:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia :

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, służące zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz mające na celu rozwój samozatrudnienia:

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

 

Formy wsparcia

Kwota limitu (w tys. zł)

Liczba uczestników

Staże

1.126,4

184

Szkolenia

47,0

19

Prace interwencyjne

76,6

15

Dotacje

836,0

38

Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

660,0

37

RAZEM

2.746,0

293

Udział osób z niepełnosprawnościami w ogóle osób objętych wsparciem w programie – 12,97%.

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób objętych wsparciem w programie – 39,25%.

 

Realizacja projektu została zakończona.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

Ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna; do tego okresu można wliczyć okres pozostawania bez pracy przed datą rejestracji w PUP, wówczas osoba musi oświadczyć przez jaki okres pozostawała bez zatrudnienia, była gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwała zatrudnienia.

[2] Wg polskiego systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

Autor: Agnieszka Wypych
Strona dodana przez: Agnieszka Wypych (2015-07-27 13:28:44)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2017-05-17 15:32:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(i)%E2%80%9D-zakonczony/368