Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 » Działanie 6.2 - Projekt "Od pomysłu do realizacji" (-30)

Działanie 6.2 - Projekt "Od pomysłu do realizacji" (-30)

 

Projekt "OD POMYSŁU DO REALIZACJI" jest trzecim projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. , współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • poprawa dostępu do samozatrudnienia wśród 26 osób do 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • wzrost samooceny i motywacji do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia,
 • podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, mieszkańców powiatu piotrkowskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności osób:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • zamieszkałych na wsi.

Formy WSPARCIa:

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze wsparcia w postaci ścieżki:

 • poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) - 26 osób,
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości - 26 osób,
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 21 tys. zł - 23 osoby.

Termin rekrutacji (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA):

od 14 do 31 października 2013 r. 

Wartość projektu: 600 629,67 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2013 r. do 31.05.2015 r. 

Dane kontaktowe:

Anna Sobańska - koordynator projektu

tel. 44 649 53 44 wew. 160,
fax: 44 647 45 26 wew. 150,
e-mail: lopi@puppiotrkow.pl

 

Dokumenty wsparcia finansowego

Dokumenty do pobrania

Ważne linki: http://pokl.wup.lodz.pl/, http://europa.eu/, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

Aktualności

27.05.2015 r.

Miesiąc maj 2015 r. jest ostatnim miesiącem realizacji projektu "Od pomysłu do realizacji". Dla większości uczestników projektu upłynął obowiązkowy 12-miesięczny okres prowadzenia działalności. Kończy się drugi etap kontroli dotyczących całkowitego rozliczenia realizowanych przedsięwzięć.


27.05.2015 r.

W dniu 19 maja 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie „Młodzi na rynku pracy”, prezentujące programy służące aktywizacji zawodowej osób młodych do 30 roku życia. O ich założeniach opowiedział Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. W spotkaniu wzięli udział uczniowie piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz uczestniczki projektu „Od pomysłu do realizacji”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.lodzkie.pl.

Materiał filmowy dostępny na stronie www.tvtoya.pl.


02.10.2014 r.

Zakończono pierwszy etap kontroli prawidłowości realizowania umów o udzielenie wsparcia finansowego - po wydatkowaniu przez beneficjentów pomocy środków na rozwój przedsiębiorczości.

Kontrole przeprowadzono w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w siedzibie PUP.


28.07.2014 r.

Realizator projektu przypomina o obowiązku złożenia zestawienia poniesionych wydatków na zamieszczonym poniżej druku, w terminie do 3 miesięcy i 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozliczenie wsparcia finansowego

Na miesiąc wrzesień 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji umów przez beneficjentów pomocy.


11.06.2014 r.

Realizator projektu, w celu racjonalnego zagospodarowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, w czerwcu zawarł 23. umowę o udzielenie wsparcia finansowego.


12.05.2014 r.

W dniach od 11 do 22 kwietnia 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zawarł 22 umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Od pomysłu do realizacji".

Beneficjenci pomocy mają obowiązek wydatkować otrzymane wsparcie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a po tym terminie - w ciągu 30 dni złożyć zestawienie poniesionych wydatków na zamieszczonym poniżej druku.

Rozliczenie wsparcia finansowego.


10.04.2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniach od 28 marca do 02 kwietnia 2014 r. Komisja Oceny Wniosków dokonała ponownej oceny biznesplanów osób odwołujących się, w wyniku czego powstała ostateczna lista rankingowa.

Ostateczna lista rankingowa została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów


07.04.2014 r.

Realizator projektu informuje, iż w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.


21.03.2014 r.

W dniach 05-14 marca 2014 r. trwały prace Komisji Oceny Wniosków, których efektem była lista rankingowa 26 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Osobom niezakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego przysługuje odwołanie od oceny. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań i ponownej akceptacji przez WUP w Łodzi.

Wstępna lista rankingowa biznesplanów


20.02.2014 r.

Przypominamy, iż w dniu 25.02.2014 r. upływa termin składania przez uczestników projektu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć:

 1. harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego przedsięwzięcia,
 2. biznesplan,
 3. formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w biurze projektu w terminie do dnia 25.02.2014 r. do godz. 12:00.


03.02.2014 r.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się warsztaty doradcze "Własna Firma - pomysł na samodzielność", prowadzone przez doradcę zawodowego w siedzibie urzędu.

Od 03 do 14 lutego 2014 r. uczestnicy projektu, podzieleni na dwie grupy, biorą udział w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości". 


23.12.2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zakończona została rekrutacja do projektu "Od pomysłu do realizacji".

W listopadzie br. trwały rozmowy kandydatów z doradcą zawodowym.

W dniach 2-16 grudnia 2013 r. Komisja Rekrutacyjna oceniała formularze rekrutacyjne pod względem merytorycznym. Efektem prac Komisji jest lista rankingowa formularzy.

Lista rankingowa zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


08.10.2013 r.

Miło nam poinformować, iż w Biurze projektu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania dostępne są już dokumenty rekrutacyjne.

W celu zgłoszenia do projektu należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny w Biurze projektu w terminie od 14 do 31 października 2013 r.


07.10.2013r.

Ogłoszenie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił z zapytaniem ofertowym na dostarczenie materiałów biurowych i papierniczych, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu "Od pomysłu do realizacji" - Działanie 6.2 PO KL.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 października 2013 r.
Bliższych informacji udziela pani Anna Sobańska.

Powyższa informacja nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


02.10.2013 r.

Ogłoszenie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił z zapytaniem ofertowym na dostarczenie tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu „Od pomysłu do realizacji” – Działanie 6.2 PO KL.
Termin składania ofert upływa w dniu 07 października 2013 r.
Bliższych informacji udziela pani Anna Sobańska.

Powyższa informacja nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


25.09.2013 r.

Ogłoszenie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił z zapytaniem ofertowym na wykonanie 10 sztuk plakatów A2 i 100 sztuk ulotek A4, promujących projekt "Od pomysłu do realizacji" - Działanie 6.2 PO KL.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2013 r.
Bliższych informacji udziela pani Anna Sobańska.

Powyższa informacja nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 16:04:19)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-22 15:16:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-6-2-projekt-od-pomyslu-do-realizacji-(-30)/283