Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 » Działanie 6.2 - Projekt "Bądź kowalem swojego losu" (50+)

Działanie 6.2 - Projekt "Bądź kowalem swojego losu" (50+)

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim od 01.11.2013 realizuje projekt „Bądź kowalem swojego losu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt „Bądź kowalem swojego losu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • wsparcie przedsiębiorczości wśród 28 osób powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez 28 osób bezrobotnych, powyżej 50 roku życia,
 • zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia u 28 bezrobotnych, powyżej 50 roku życia,
 • zwiększenie samooceny i motywacji do utrzymania samozatrudnienia u 24 bezrobotnych, powyżej 50 roku życia.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkałych w powiecie piotrkowskim lub w Piotrkowie Trybunalskim, zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy, w tym w szczególności do:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • mieszkańców wsi.

Formy WSPARCIa:

W projekcie założono wsparcie dla 28 osób bezrobotnych po 50 roku życia, wybranych w procesie rekrutacji (w 2 turach po 14 osób), poprzez:

 • warsztaty doradcze (2 tury po 14 osób),
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (2 tury po 14 osób),
 • przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 21,0 tys. zł (2 tury po 12 osób).

Terminy rekrutacji:

I tura – od 01 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
II tura – od 01 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.  - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 14 LUTEGO 2014 R. NABÓR ZAKOŃCZONY!

Wartość projektu: 637.175,36 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 30.06.2015 r. 

Dane kontaktowe:

Malwina Koch – Koordynator projektu,
tel. 44 649 53 44 wew. 160,
fax: 44 647 45 26,
e-mail: lopi@puppiotrkow.pl

 

14.05.2015 r.

Realizator projektu informuje uczestników II tury projektu o planowanej w miesiącu czerwcu 2015r. kontroli, po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

30.04.2015 r.

Pracownik ds. kontroli oraz koordynator projektu przeprowadzili w miesiącu kwietniu 2015r. kontrole u beneficjentek i beneficjentów pomocy - po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole miały na celu wykazanie, czy realizacja przedsięwzięcia została wykonana zgodnie z umową, wnioskiem, harmonogramem rzeczowo-finansowym i właściwymi przepisami prawa. Skontrolowano 11 uczestników projektu z pierwszej tury projektu "Bądź kowalem swojego losu".

15.03.2015 r.

Realizator projektu informuje uczestników I tury projektu o planowanej w miesiącu kwietniu 2015r. kontroli, po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

14.11.2014 r.

Realizator projektu zakończył pierwszy etap kontroli u beneficjentów pomocy obu tur, po rozliczeniu wsparcia finansowego. Skontrolowano prawidłowość wydatkowania przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zgodność przedsięwzięcia z umową, wnioskiem, harmonogramem rzeczowo-finansowym i właściwymi przepisami prawa.

01.10.2014 r

Realizator projektu "Bądź kowalem swojego losu" rozpoczyna I etapu kontroli, u beneficjentek i beneficjentów pomocy z II tury projektu, po rozliczeniu przyznanego wsparcia finansowego. Kontrole będą przeprowadzone w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w siedzibie realizatora projektu.

02.09.2014 r

Realizator projektu "Bądź kowalem swojego losu" w miesiącu wrześniu przyjmuje rozliczenia wsparcia finansowego od uczestników z drugiej tury projektu. Rozliczenia należy składać w Biurze projektu - pok.34.

 Rozliczenie wsparcia finansowego

29.08.2014 r

W miesiącu sierpniu Realizator projektu "Bądź kowalem swojego losu" dokonał I etapu kontroli, u beneficjentek i beneficjentów pomocy z I tury projektu, po rozliczeniu przyznanego wsparcia finansowego. Kontrole przeprowadzono w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w siedzibie realizatora projektu. Kolejne kontrole u uczestników II tury projektu zaplanowano na miesiąc październik.

01.07.2014 r

Realizator projektu "Bądź kowalem swojego losu" w miesiącu lipcu przyjmuje rozliczenia wsparcia finansowego od uczestników z pierwszej tury projektu. Rozliczenia należy składać w Biurze projektu - pok.34.

 Rozliczenie wsparcia finansowego

11.06.2014 r

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że kolejni uczestnicy projektu "Bądź kowalem swojego losu" rozpoczęli w miesiącu czerwcu prowadzenie działalności gospodarczej (12 uczestników drugiej tury projektu).

16.05.2014 r

W ramach procedury odwoławczej w Projekcie "Bądź kowalem swojego losu" nie wpłynęło odwołanie osoby będącej na liście rezerwowej. W związku z powyższym, zaakceptowana przez IP2 wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego - II tura, jest listą ostateczną (nie uległa zmianie).

 Ostateczna lista rankingowa

05.05.2014 r.

W dniach 23-25 kwietnia 2014 r. trwały prace Komisji Oceny Wniosków, których efektem była lista rankingowa 13 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej - II tura.

Lista rankingowa została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Osobom niezakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego przysługuje odwołanie od oceny. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań i ponownej akceptacji przez WUP w Łodzi.

 Wstępna lista rankingowa

04.04.2014 r

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 12 uczestników pierwszej tury projektu "Bądź kowalem swojego losu", rozpoczęło w miesiącu kwietniu prowadzenie działalności gospodarczej.

10.03.2014 r

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż  Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny merytorycznej złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej z I tury projektu "Bądź kowalem swojego losu".  Efektem prac Komisji jest lista rankingowa zatwierdzona przez IP2.

Lista rankingowa

05.03.2014 r

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zakończono rekrutację do II tury projektu "Bądź kowalem swojego losu".

W lutym 2014r. trwały rozmowy kandydatów do projektu z doradcą zawodowym.

W od 10 do 28 lutego 2014r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Efektem prac Komisji jest lista rankingowa formularzy.

Lista rankingowa

03.02.2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż nabór osób bezrobotnych po 50 roku życia, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, do II tury projektu „Bądź kowalem swojego losu”, został przedłużony i trwa do 14 lutego 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce Programy Unii Europejskiej>...>"BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU" (50+) - DOKUMENTY DO POBRANIA.

28.01.2014 r.

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania>Dokumenty do wsparcia finansowego na podstronie projektu "Bądź kowalem swojego losu" zamieszczono komplet dokumentów składanych przy ubieganiu się o wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej.

Przypominamy, iż ww. komplet dokumentów, tj.:

 1. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej,
 2. harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego przedsięwzięcia,
 3. biznesplan,
 4. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

należy złożyć w biurze projektu w terminie do 12.02.2014 r. do godz. 12:00.

15.01.2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zakończono rekrutację do I tury projektu "Bądź kowalem swojego losu".

W grudniu 2013r. trwały rozmowy kandydatów do projektu z doradcą zawodowym.

W od 16 grudnia 2013r. do 09 stycznia 2014r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Efektem prac Komisji jest lista rankingowa formularzy.

Lista rankingowa

02.01.2014 r.

W miesiącu styczniu Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu "Bądź kowalem swojego losu" - II tura. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, po 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. W Biurze projektu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania dostępne są dokumenty rekrutacyjne.

W celu zgłoszenia do projektu należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny w Biurze projektu w terminie od 02 do 31 stycznia 2014r.

02.12.2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zakończył nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu "Bądź kowalem swojego losu". W ramach rekrutacji wpłynęło 19 formularzy rekrutacyjnych. 

24.10.2013 r.

Miło nam poinformować, iż w Biurze projektu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania dostępne są już dokumenty rekrutacyjne.

W celu zgłoszenia do projektu należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny w Biurze projektu w terminie od 04 do 29 listopada 2013 r.

 

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty do wsparcia finansowego

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 16:06:40)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2015-05-19 08:56:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dzialanie-6-2-projekt-badz-kowalem-swojego-losu-(50-)/284