Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Dyrekcja

Dyrekcja

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 647 45 26
fax. 044 647 45 26 wew. 150
e-mail: lopi@praca.gov.pl
strona www: http://www.puppiotrkow.pl
NIP: 771-23-14-810  REGON: 590745361

Dyrektor Dorota Cudzich
tel.: 44 647 45 26 wew. 110

1.  Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,
2) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty, środkami Funduszu Pracy oraz środkami Unii Europejskiej,
3) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty i Prezydenta Miasta, środkami PFRON,
4) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
5) prowadzenie polityki kadrowej urzędu,
6) wnioskowanie do Starosty w sprawie zatrudnienia zastępcy,
7) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego PUP i Statutu PUP,
8) określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy PUP,
9) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
10) wydawanie, z upoważnienia Starosty, decyzji administracyjnych,
11) udzielanie pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, koniecznych dla właściwego funkcjonowania PUP,
12) zawieranie, z upoważnienia Starosty, umów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
13) zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem urzędu,
14) realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
15) promocja usług i instrumentów rynku pracy,
16) współpraca z organami samorządów lokalnych, PRRP, organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia, wolontariatu i pożytku publicznego.

Zastępca Dyrektora
tel.: 44 647 45 26 wew. 110

2.  Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizowanie pracy podległej jednostki organizacyjnej,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) kontrola i ocena realizacji zadań PUP w powierzonym zakresie.

Główny Księgowy Danuta Miller

tel.: 44 647 45 26 wew. 148

3.  Postanowienia pkt 2 mają zastosowanie również w odniesieniu do Głównego Księgowego w zakresie kierowania działem finansowo-księgowym. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego w zakresie realizowania zadań merytorycznych określają odrębne przepisy - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 249, poz. 885 z późn. zm.; ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
 
 

Godziny otwarcia Urzędu:

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 14.00

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę od 13.00 do 15.00

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 10:02:33)
Zredagowana przez: Anna Owczarek (2017-08-17 09:09:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dyrekcja/189