Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Referat  Instrumentów Rynku Pracy
ul. Dmowskiego 27, pokój 13 tel. 044 649 50 65, wew. 217, 218, 219

Podstawa prawna:

1.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z dnia 11 maja 2011r., Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2.    Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).
3.    Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.)
4.    Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
5.    Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1).
6.    Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9).
7.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311,z późn. zm.)
8.    Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2014r. poz. 121).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:46:18)
Zredagowana przez: Monika Barska Boguś (2016-03-03 11:29:43)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF wniosek dotacja PFRON (.pdf 1.42MB) 2015-03-11 1.42MB Plik: wniosek dotacja PFRON.pdf (1.42MB)POBIERZ
Dokument PDF oswiadczenie majatkowe (.pdf 167.20kb) 2015-03-11 167.20kb Plik: oswiadczenie majatkowe.pdf (167.20kb)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie poręczyciela (.pdf 322.35kB) 2016-03-03 322.35kB Plik: Oświadczenie poręczyciela.pdf (322.35kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dotacje-dla-osob-niepelnosprawnych/197