Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Osoba powracająca po zatrudnieniu poza granicami kraju jest zobowiązana do przedłożenia w PUP dokumentów wykazanych w zakładce Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty, a także

 1. dokument potwierdzający wykonywanie pracy za granica RP (formularz U 1 potwierdzający legalność zatrudnienia);
 2. formularz U2 - dotyczy transferu zasiłku;

Podstawa prawna

 1. art.8 ust.1 pkt.8,art.9 ust.1 pkt. 4 w związku z pkt.15 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1065);
 2.  Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 1299);
 3. § 2  Rozporządzenia MPiPS z dnia 18 sierpnia  2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,  stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136 poz.1118 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Rady/EWG/ Nr 1408/71 z 14.06.1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie wspólnoty;
 5. Rozporządzenie Rady/EWG/ Nr 574/72 z dnia 21.03.1972r. ustalające sposób stosowania Rozporządzenia /EWG/ Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się w granicach wspólnoty.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE / nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE / Nr 987/2009 z dnia 16.09.2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia /WE/ nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
 8. Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego ( WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 9. Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: Beata Borkowska (2017-06-05 10:37:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52