Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne stanowią ważne ogniwo w procesie poszukiwania pracy.

Sposób w jaki przedstawimy własną osobę poprzez w/w dokumenty może skutkować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną bądź skazywać nas na ciągłe niepowodzenia.

Właściwe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych to UMIEJĘTNOŚĆ, którą możemy opanować, pamiętając o podstawowych zasadach:

 • nie istnieje uniwersalny wzorzec życiorysu i listu motywacyjnego; każdą aplikację powinniśmy tworzyć indywidualnie, uwzględniając nasze predyspozycje, doświadczenia i umiejętności selekcjonowane pod kątem oczekiwań konkretnego pracodawcy,
 • wysyłając aplikację starajmy się dotrzeć do jak największej liczby pracodawców, ale do tych właściwych, których listę tworzymy zgodnie z zaplanowaną ścieżką  własnej kariery zawodowej; strategia ilościowa,  czyli odpowiedzi na wszystkie napotkane oferty powinna ustąpić strategii jakościowej-świadomej selekcji; odpowiadając na przypadkowe oferty nie uda nam się wykazać, że to właśnie my jesteśmy najlepszym kandydatem, odpowiednio zmotywowanym do objęcia konkretnego stanowiska,
 • zanim napiszemy list motywacyjny dokładnie przeanalizujmy wybraną ofertę, aby poznać wymagania pracodawcy w obszarze kompetencji twardych [wykształcenie, szkolenia umiejętności językowe i specjalistyczne poparte certyfikatami, doświadczenie zawodowe] oraz kompetencji miękkich [umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, gotowości do zmian itp.],
 • zbierzmy informacje o firmie sięgając do wszelkich dostępnych źródeł [prasa branżowa, Internet, bezpośredni kontakt z pracownikami, materiały promocyjne publikowane przez firmę] aby dobrze poznać specyfikę potencjalnego miejsca pracy.

         POPRZEZ DOKUMENTY APLIKACYJNE ROZUMIEMY:

 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY-Curriculum vitae [CV], tłumaczone z jęz. łacińskiego jako linia, bądź program życia.
 2. LIST MOTYWACYJNY, stosowany w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, prezentujący nasze umiejętności, wiedzę i kwalifikacje odnoszące się do wymagań stanowiska pracy.
 3. FORMULARZ APLIKACYJNY, rodzaj kwestionariusza, zawierający pytania przygotowane pod potrzeby danego pracodawcy. Jest formą coraz chętniej stosowaną przez pracodawców, zwłaszcza przez firmy międzynarodowe, gdyż koncentrując się na informacjach o zasadniczym znaczeniu dla danego stanowiska pracy pozwala na szybką analizę, porównanie i selekcję zgłoszeń oraz obniża koszty związane z poszukiwaniem nowych pracowników. Stosując formularz, w odróżnieniu od CV kandydat ma mniejsze możliwości wpływu na wybór informacji, uwypuklenie czy pominięcie pewnych faktów związanych z doświadczeniem czy wykształceniem oraz nie wyróżni się poprzez szatę graficzną, czy układ tekstu.

Spotkać się możemy z różnymi rodzajami formularzy aplikacyjnych:

 • w wersji drukowanej,
 • elektronicznymi,
 • otwartymi [bez określonego stanowiska],
 • celowymi [gdy ubiegamy się o konkretne stanowisko],
 • o charakterze informacyjnym [zawierające informacje o kandydacie podobnie jak w liście motywacyjnym, CV],
 • bardzo szczegółowymi [w sposób rozbudowany badający predyspozycje kandydata].

 

               ŻYCIORYS ZAWODOWY [CURRICULUM VITAE]

   CV -"NARZĘDZIE SPRZEDAŻY", ono cię promuje, uwiarygodni i reprezentuje gdy jesteś nieobecny! Zawiera informacje o tym, co umiesz robić i powinien przedstawiać kierunek kariery zawodowej, której każdy etap realizuje się poprzez praktyczne doświadczenia. Przejrzystość zawartych informacji, spójność wykształcenia, doświadczeń zawodowych czy posiadanych kompetencji decyduje o tym, czy pracodawca będzie postrzegał ciebie jako kandydata odpowiednio zmotywowanego do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ważne jest przedstawienie informacji, istotnych dla pracodawcy w sposób uporządkowany, wskazujący na ciebie, jako osobę świadomie sterującą własną karierą zawodową.

   Wybór rodzaju życiorysu stanowi dodatkową informację dla pracodawcy. Pozwalając na wyeksponowanie pewnych cech osobowości kandydata oraz wyróżnienie doświadczeń, potwierdza dobrą znajomość wymagań i charakteru stanowiska o jakie się ubiegasz. Może świadczyć o strategicznym myśleniu kandydata bądź braku ukierunkowanej motywacji.

RODZAJE ŻYCIORYSÓW:

1. Chronologiczny

2. Funkcjonalny

3. Ukierunkowany

4. Alternatywny

ŻYCIORYS CHRONOLOGICZNY polecany, gdy:

 • posiadasz odpowiednie wykształcenie i spójne doświadczenie zawodowe,
 • masz listę osiągnięć podczas studiów, odbyłeś praktyki, wolontariat, staż czy wykonywałeś prace dorywcze,
 • rozwijasz się zawodowo w konkretnej dziedzinie,
 • zatrudnienie jest przerywane okresami choroby, bezrobociem,
 • często zmieniałeś pracodawcę.

ŻYCIORYS FUNKCJONALNY polecany, gdy:

 • poszukujesz pracy w zawodzie niezgodnym z wykształceniem,
 • decydujesz się na zmianę ścieżki kariery zawodowej,
 • masz bogate doświadczenie zawodowe, ale w ostatniej pracy nie wykonywałeś obowiązków, charakterystycznych dla pożądanego stanowiska pracy, doświadczyłeś degradacji zawodowej.

ŻYCIORYS UKIERUNKOWANY korzystny, gdy:

 • masz wiele różnorodnych doświadczeń zawodowych, ale nie układających się w uporządkowany plan kariery zawodowej, natomiast teraz chciałbyś zorientować się na konkretną branżę,
 • nie masz długotrwałych, czy niepokojących przerw w karierze zawodowej,
 • często zmieniałeś stanowisko pracy lub miejsce zamieszkania,
 • potrafisz udowodnić deklarowane kompetencje poprzez listę osiągnięć i doświadczeń,
 • nie masz doświadczenia zawodowego ale posiadasz umiejętności zdobyte podczas studiów, dzięki przynależności do kół naukowych, organizacji studenckich czy wolontariacie,
 • masz bogate doświadczenie zawodowe w konkretnej dziedzinie i chcesz podnieść jeszcze bardziej swoją pozycję.

ŻYCIORYS ALTERNATYWNY:

Zawierają się tu wszelkie inne, ponadstandardowe formy prezentacji, charakterystyczne dla przedstawicieli wolnych zawodów, osób z branży artystycznej czy reklamowej [portfolio, prezentacje na płycie CD itp.].

BŁĘDY W ŻYCIORYSACH:

 • pisanie życiorysu po obu stronach kartki,
 • błędy w nazwach, literówki, pomyłki w datach,
 • nieaktualne lub niekompletne dane adresowe; podaj ten numer telefonu, pod którym jesteś rzeczywiście dostępny [pracodawca nie będzie ponawiał kilkakrotnie nieudanych prób kontaktu, zadzwoni do kogoś innego],
 • brak informacji jakiego stanowiska dotyczy aplikacja, szczególnie istotne, gdy firma poszukuje wielu pracowników,
 • bezkrytyczne korzystanie ze wzorców życiorysów zamieszczanych w poradnikach, Internecie itp., nie umiejętnie dobrany rodzaj życiorysu zamiast wyeksponować twoje atuty, zadziała na twoją niekorzyść,
 • zaburzona chronologia w historii zatrudnienia, chaos informacyjny, nieumiejętność selekcji informacji,
 • zbyt duża objętość dokumentu,
 • kopiowanie w ogłoszeniu charakterystyki stanowiska pracy,
 • podawanie nieprawdy lub przesadzonych informacji o osiągnięciach, dyplomach, mocnych stronach czy znajomości języków obcych [wprawdzie możesz dzięki temu dostać się na rozmowę kwalifikacyjną ale i tak bardzo szybko zostaniesz zdemaskowany, gdy pracodawca np. zacznie zadawać pytania w obcym języku, którego doskonałą znajomość zadeklarowałeś w CV],
 • brak klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub brak własnoręcznego podpisu pod w/w klauzulą,
 • zbyt wyszukana forma graficzna, upiększenia, udziwnienia, tabelki itp.,
 • nieaktualne zdjęcie [pamiętaj o tym , że zamieszczając zdjęcie dostarczasz pracodawcy dodatkowych informacji o sobie; o tym, czy będziesz odebrany pozytywnie czy nie decyduje "droga skojarzeń" pracodawcy].

 

                 LIST  MOTYWACYJNY

Istotą listu motywacyjnego jest przede wszystkim wywołanie wrażenia, że na zatrudnieniu firma może przede wszystkim zyskać pożądanego pracownika.

Nie może być powieleniem CV, lecz powinien rozbudować te elementy życiorysu, które są dla pracodawcy najbardziej istotne. Przede wszystkim należy wiarygodnie uargumentować podając powód, dla którego chce się pracować w danej firmie lub na danym stanowisku.

Podczas gdy CV jest raczej formalnym dokumentem List Motywacyjny daje pewną swobodę wyrażania myśli i podkreślenia swej wyjątkowości, aczkolwiek i w tym przypadku zachowuje określoną formę.

List motywacyjny pisze się w pierwszej osobie; całość powinna się zmieścić na stronie A4.

Istotną sprawą jest imienne zaadresowanie listu z podaniem dokładnej i pełnej nazwy firmy, jej adresu oraz osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

BŁĘDY W LISTACH MOTYWACYJNYCH:

 • powtarzanie faktów z CV,
 • niekompletne dane adresowe, list adresowany nie do konkretnej osoby,
 • wielokrotne wykorzystywanie tego samego listu motywacyjnego, starając się o pracę w różnych firmach,
 • ogólnikowe sformułowania, brak przykładów,
 • brak indywidualizacji, bezkrytyczne korzystanie ze wzorców,
 • brak umiejętnej selekcji informacji [to nie autobiografia],
 • błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne, literówki,
 • mało przejrzysta szata graficzna,
 • widoczny brak konsekwencji i motywacji,
 • pomijanie aspektów osobowościowych lub nadmierne "chwalenie się",
 • brak klauzuli o ochronie danych osobowych i własnoręcznego podpisu.

 

            FORMULARZ OSOBOWY/APLIKACYJNY

W dużych firmach, w których o pracę ubiega się znaczna liczba kandydatów, selekcja odbywa się zwykle na podstawie formularza aplikacyjnego. Tego typu dokument ułatwia poznanie kandydata od tej strony, od której życzy sobie pracodawca. Stąd też zawiera usystematyzowany zbiór pytań najistotniejszych pod kątem przyszłej pracy.

Formularz osobowy to zbiór pytań otwartych [wymagają przemyślanych odpowiedzi; podobnie jak w liście motywacyjnym należy podawać fakty świadczące o tym, że kandydat posiada takie umiejętności, jakie są oczekiwane przez pracodawcę] i zamkniętych [dotyczą min. danych osobowych, wykształcenia, znajomości języków obcych, dyspozycyjności, mobilności kandydata].

Naczelną zasadą przed przystąpieniem do wypełniania formularza jest zapoznanie się z instrukcją,  a także broszurą rekrutacyjną, aby maksymalnie podporządkować się formie jaką narzuca pracodawca.

W wielu firmach stosuje się komputerową selekcję formularzy za pomocą specjalnej przystawki skanującej. Najczęściej można to rozpoznać po informacji, że tekst należy wypełnić ołówkiem i drukowanymi literami, a na brzegu kartki znajduje się coś na kształt kodu kreskowego komputera.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:42:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dokumenty-aplikacyjne/196