Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

I. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
 2. otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia;
 3. złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego;
 4. udokumentuje wysokości osiąganego wynagrodzenia;
 5. udokumentuje podjęcie zatrudnienia oraz jego okres.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje:

 • w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku miesięcznie,
 • od dnia złożenia wniosku o dodatek aktywizacyjny, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia,
 • po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia, jego okresu oraz wysokości osiągniętego wynagrodzenia (w kwocie brutto) – stosownym dokumentem wystawionym przez pracodawcę.

Art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

II. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. bezrobotny podjął zatrudnienie lub inna pracę zarobkową z własnej inicjatywy (wymiar czasu pracy bez znaczenia);
 2. złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego;
 3. udokumentuje podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jego okres.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje:

 • w wysokości do 50% zasiłku miesięcznie,
 • w okresie od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • po udokumentowaniu podjęcia oraz okresu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Osoby, które spełniają powyższe warunki mogą pobrać wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb. u pośrednika pracy 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane (art. 48 ust. 4 pkt. 1 ustawy)
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy,
  u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inna pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny (art. 48 ust. 4 pkt. 2 ustawy)
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego (art. 48 ust. 4 pkt. 3 ustawy)

Podstawa prawna:

 1. Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1065);
 2. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.08. 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,  stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118 ze zm.  )
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Beata Borkowska (2017-06-05 10:40:39)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument dodatek aktywizacyjny - wniosek (.doc 61.00kb) 2016-11-03 61.00kb Plik: dodatek aktywizacyjny - wniosek.doc (61.00kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80