Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Adresy stron innych instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Adresy stron innych instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 • http://www.opus.org.pl/ - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
 • http://merkury.org.pl  -"Punkty Inkubacji Innowacji"-granty na innowacje w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
 • http://frgz.pl/inicjatywa-jeremie - Inicjatywa Jeremie, realizowana przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów, ukierunkowana na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • http://gdm.praca.gov.pl - Gwarancje dla młodzieży
 • www.kswp.org.pl - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 • http://praktykiwniemczech.inbit.pl- projekt "Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii
 • http://lodzgo.pl/ - projekt "Kreatywna Przedsiębiorczość II"
 • www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl - projekt skierowany dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą
 • www.ceiron.org.pl - projekt wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa łódzkiego pt.: "Otwarte drzwi"
 • http://www.swwf.pl - projekt Fundacji Fundusz Współpracy, pt.: "Sukces we własnej firmie", dla osób zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • http://www.prorecognition.eu - ProRecognition to doradztwo dla firm oraz osób zainteresowanych uznaniem kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Projekt ProRecognition dotyczy przede wszystkim uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych.
 • http://www.innowatorkariery.ecorys.pl - projekt przeznaczony dla osób w wieku 18-24 lata, poszukujących pracy, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zamieszkujących województwo łódzkie
 • http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/, http://www.larr.pl - przedłużenie naboru do projektu dotacyjnego ŁARR S.A. pn. "Kobieta w Biznesie" do dnia 18 sierpnia 2016.
 • www.samasobieszefem.inbit.pl - projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet powyżej 29 r. ż., zamierzających podjąć działalność gospodarczą
 • www.projektynsk.pl - projekt "Perspektywa na SUKCES" dla osób, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących woj. łódzkie
 • www.fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa - bezzwrotna dotacja na działalność gospodarczą w województwie łódzkim
 • http://mcdk.info.pl/projekty/na-pomoc-pracy - "Na pomoc pracy"
 • http://przewoznicy.lodz.pl/nowe-kwalifikacje-szansa-na-nowa-prace/ - "Nowe Kwalifikacje Szansą Na Nową Pracę" projekt Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów (Bezpłatny program szkoleniowy dla kierowcy zawodowego oraz certyfikatu kompetencji zawodowych)
 • www.twojpomyslnalepszejutro.wordpress.com - Projekt „Twój pomysł na lepsze jutro!” skierowany do osób w wieku do 30 r.ż. i po 50 r.ż.
 • http://www.outplacement-lodz.pl - Centrum Szkoleniowe Masterlang realizuje projekt pn. "OUTPLACEMENT - kompleksowy i skuteczny program wsparcia dla osób z terenu województwa łódzkiego" w ramach RPO WŁ poddziałanie 10.2.2
 • Firma Navigator International Sp. z o.o., realizuje projekt "Reaguj Szybko!" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji http://www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie
 • http://www.eureka-tp.pl - (zakładka "Strefa biznesu" / "Projekty" / "EFS") Eureka Sp. z o.o. realizuje projekt zatytułowany: "Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego"
 • www.izba.lodz.pl - "Praca w Centrum- program typu outplacement w województwie łódzkim"
 • http://www.sposobnabiznes.eu projekt: "Sposób na biznes" - bezzwrotna dotacja na założenie własnej firmy oraz wsparcie pomostowe (dla kobiet po 30 roku życia, mężczyzn po 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo łódzkie
 • www.nowystart.plusk24.pl - projekt pt.: "Nowy zawód-nowy start!" skierowany do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu woj. łódzkiego, które utraciły prace z przyczyn dot. zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.
 • www.noweperspektywy.plusk24.pl - "Nowe perspektywy w woj. łódzkim" skierowany do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez pracy, pochodzących z obszarów wiejskich województwa łódzkiego.
 • www.vc.edu.pl - zakładka "nowe projekty europejskie". Projekt Nie "Zwalniaj" Tempa Pracy, skierowany do osób z woj. łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, lub są zagrożone zwolnieniem z pracy, z przyczyn dot. zakładu pracy.
 • www.mcdk.info.pl/projekty/aktywizacja-twoja-szansa - projekt "Aktywizacja-Twoja Szansa", dla osób powyżej 29 roku życia, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, pozostające bez pracy.
 • www.projektynsk.pl/perspektywa-na-sukces - "Perspektywa na SUKCES"
 • www.projektyokcjo.pl - projekt "Akademia Aktywności"
 • www.krokdosamodzielnosci.inbit.pl - Projekt "Krok do samodzielności"
 • Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizuje projekt "Wygraj Przyszłość" (mile widzane osoby niepełnosprawne) więcej informacji w załączniku.
 • http://vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia/ - NIE! - Dla Wykluczenia, projekt skierowany do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, które posiadają stopień niepełnosprawności i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • www.aktywnimy.pl - "Aktywizacja w stronę zatrudnienia" 01.04.2017r.-31.08.2018r.
 • http://www.euroconsulting.edu.pl -  projekt - "FABRYKA SZANS"
 • www.stowarzyszenieprorew.pl - Projekt "Zmiana na lepsze" dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • http://www.krajowecentrumpracy.pl - projekt "Krak naprzód"
 • http://www.barwyziemi.eu - projekt "Bądź odważny-przełam bariery!"
Autor: Piotr Adamczyk
Strona dodana przez: Piotr Adamczyk (2016-11-15 11:17:31)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2018-01-19 12:12:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/adresy-stron-innych-instytucji-realizujacych-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/522