Dyrekcja

Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Wydział Programów Rynku Pracy

Dział Finansowo - Księgowy

Referat Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Referat Organizacji i Administracji

Samodzielne stanowisko obsługi prawnej, orzecznictwa i windykacji

Samodzielne stanowisko kadr, szkoleń i kontroli

Samodzielne stanowisko ds. administrowania siecią komputerową