Seminarium „ABC BIZNESU”

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

zaprasza na seminarium

„ABC BIZNESU”

poświęcone finansowo-prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

które odbędzie się w terminie 5 – 7 lutego 2018 roku w godz. 9.00 - 15.00
w  Sali Kolumnowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7

czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 22 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

czytaj więcej

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim  ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy),
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające).

Wnioski o organizację prac interwencyjnych należy składać w terminie od 10.01.2018 roku do wyczerpania środków, w Kancelarii PUP - pok. 12.

czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych, realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”

czytaj więcej