Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 58813
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 38689
Przyznanie statusu bezrobotnego 6363
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3070
Utrata statusu bezrobotnego 1786
Utrata statusu poszukującego pracy 1012
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 25252
Rejestracja przez Internet 8271
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 6655
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6675
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1200
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4604
Prawa bezrobotnych 1890
Prawa poszukujących pracy 1076
Obowiązki bezrobotnych 1702
Obowiązki poszukujących pracy 927
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 1123
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12335
Pośrednictwo pracy krajowe 701
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 670
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 729
Nasi doradcy 783
Tematy i terminy warsztatów 1023
Dokumenty aplikacyjne 746
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1011
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5245
Przygotowanie zawodowe dorosłych 858
Staże 9658
Prace interwencyjne 1214
Roboty publiczne 948
Prace społecznie użyteczne 835
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 677
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1404
Bon szkoleniowy 1289
Bon stażowy 1446
Bon zatrudnieniowy 1141
Bon na zasiedlenie 2509
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22489
Wysokość świadczeń pieniężnych 3092
Zasiłek dla bezrobotnych 3290
Okres pobierania zasiłku 2103
Wysokość zasiłku 2925
Ubezpieczenie zdrowotne 1236
Dodatek aktywizacyjny 2452
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18717
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2314
Zwrot kosztów przejazdu 1312
Zwrot kosztów zakwaterowania 1105
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1363
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1195
Pożyczka szkoleniowa 1529