Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56410
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 38527
Przyznanie statusu bezrobotnego 6262
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3001
Utrata statusu bezrobotnego 1729
Utrata statusu poszukującego pracy 963
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 24206
Rejestracja przez Internet 7837
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 6416
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6416
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1113
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4408
Prawa bezrobotnych 1794
Prawa poszukujących pracy 1013
Obowiązki bezrobotnych 1604
Obowiązki poszukujących pracy 870
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 1051
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12022
Pośrednictwo pracy krajowe 660
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 622
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 695
Nasi doradcy 738
Tematy i terminy warsztatów 958
Dokumenty aplikacyjne 655
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 939
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4974
Przygotowanie zawodowe dorosłych 796
Staże 9349
Prace interwencyjne 1154
Roboty publiczne 894
Prace społecznie użyteczne 772
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 624
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1329
Bon szkoleniowy 1206
Bon stażowy 1366
Bon zatrudnieniowy 1074
Bon na zasiedlenie 2265
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21811
Wysokość świadczeń pieniężnych 2968
Zasiłek dla bezrobotnych 3112
Okres pobierania zasiłku 2001
Wysokość zasiłku 2782
Ubezpieczenie zdrowotne 1170
Dodatek aktywizacyjny 2322
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17959
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2210
Zwrot kosztów przejazdu 1236
Zwrot kosztów zakwaterowania 1057
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1294
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1135
Pożyczka szkoleniowa 1456
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 711