Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53498
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 38253
Przyznanie statusu bezrobotnego 6049
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2839
Utrata statusu bezrobotnego 1575
Utrata statusu poszukującego pracy 817
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 22962
Rejestracja przez Internet 7337
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 6091
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6043
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 908
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4161
Prawa bezrobotnych 1609
Prawa poszukujących pracy 853
Obowiązki bezrobotnych 1400
Obowiązki poszukujących pracy 708
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 860
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11511
Pośrednictwo pracy krajowe 520
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 482
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 564
Nasi doradcy 590
Tematy i terminy warsztatów 765
Dokumenty aplikacyjne 474
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 770
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4572
Przygotowanie zawodowe dorosłych 646
Staże 8828
Prace interwencyjne 989
Roboty publiczne 746
Prace społecznie użyteczne 619
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 494
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1152
Bon szkoleniowy 1039
Bon stażowy 1186
Bon zatrudnieniowy 901
Bon na zasiedlenie 1850
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20895
Wysokość świadczeń pieniężnych 2764
Zasiłek dla bezrobotnych 2855
Okres pobierania zasiłku 1811
Wysokość zasiłku 2545
Ubezpieczenie zdrowotne 1015
Dodatek aktywizacyjny 2073
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16819
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2024
Zwrot kosztów przejazdu 1082
Zwrot kosztów zakwaterowania 906
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1131
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 981
Pożyczka szkoleniowa 1280
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 579
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1877