Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61771
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 38889
Przyznanie statusu bezrobotnego 6498
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3156
Utrata statusu bezrobotnego 1876
Utrata statusu poszukującego pracy 1077
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 26613
Rejestracja przez Internet 8796
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 7059
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7012
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1302
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4806
Prawa bezrobotnych 2013
Prawa poszukujących pracy 1157
Obowiązki bezrobotnych 1838
Obowiązki poszukujących pracy 1005
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 1203
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12721
Pośrednictwo pracy krajowe 767
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 731
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 799
Nasi doradcy 860
Tematy i terminy warsztatów 1121
Dokumenty aplikacyjne 829
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1089
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5550
Przygotowanie zawodowe dorosłych 933
Staże 9911
Prace interwencyjne 1292
Roboty publiczne 1036
Prace społecznie użyteczne 895
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 737
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1483
Bon szkoleniowy 1383
Bon stażowy 1522
Bon zatrudnieniowy 1224
Bon na zasiedlenie 2870
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23565
Wysokość świadczeń pieniężnych 3237
Zasiłek dla bezrobotnych 3546
Okres pobierania zasiłku 2219
Wysokość zasiłku 3111
Ubezpieczenie zdrowotne 1320
Dodatek aktywizacyjny 2613
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20235
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2416
Zwrot kosztów przejazdu 1419
Zwrot kosztów zakwaterowania 1200
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1461
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1283