Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 50009
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 37995
Przyznanie statusu bezrobotnego 5871
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2711
Utrata statusu bezrobotnego 1463
Utrata statusu poszukującego pracy 725
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 21463
Rejestracja przez Internet 6760
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 5780
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5507
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 771
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3917
Prawa bezrobotnych 1455
Prawa poszukujących pracy 733
Obowiązki bezrobotnych 1248
Obowiązki poszukujących pracy 592
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 729
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10919
Pośrednictwo pracy krajowe 423
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 392
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 490
Nasi doradcy 501
Tematy i terminy warsztatów 645
Dokumenty aplikacyjne 369
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 664
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4225
Przygotowanie zawodowe dorosłych 555
Staże 8393
Prace interwencyjne 871
Roboty publiczne 635
Prace społecznie użyteczne 536
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 420
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1036
Bon szkoleniowy 913
Bon stażowy 1060
Bon zatrudnieniowy 791
Bon na zasiedlenie 1369
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19811
Wysokość świadczeń pieniężnych 2607
Zasiłek dla bezrobotnych 2627
Okres pobierania zasiłku 1665
Wysokość zasiłku 2346
Ubezpieczenie zdrowotne 900
Dodatek aktywizacyjny 1873
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15523
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1867
Zwrot kosztów przejazdu 936
Zwrot kosztów zakwaterowania 784
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1020
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 887
Pożyczka szkoleniowa 1141
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 486
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1560
Inne finansowe formy wsparcia 2180
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 806
Dokumenty do pobrania 16372
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 428