Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46324
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 37733
Przyznanie statusu bezrobotnego 5713
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2602
Utrata statusu bezrobotnego 1379
Utrata statusu poszukującego pracy 649
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 20098
Rejestracja przez Internet 6339
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 5435
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5114
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 647
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3665
Prawa bezrobotnych 1330
Prawa poszukujących pracy 642
Obowiązki bezrobotnych 1131
Obowiązki poszukujących pracy 507
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 505
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10367
Pośrednictwo pracy krajowe 353
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 319
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 412
Nasi doradcy 424
Tematy i terminy warsztatów 554
Dokumenty aplikacyjne 284
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 584
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3973
Przygotowanie zawodowe dorosłych 468
Staże 7851
Prace interwencyjne 787
Roboty publiczne 554
Prace społecznie użyteczne 452
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 343
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 917
Bon szkoleniowy 798
Bon stażowy 936
Bon zatrudnieniowy 685
Bon na zasiedlenie 1128
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18700
Wysokość świadczeń pieniężnych 2435
Zasiłek dla bezrobotnych 2426
Okres pobierania zasiłku 1524
Wysokość zasiłku 2158
Ubezpieczenie zdrowotne 800
Dodatek aktywizacyjny 1703
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14732
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1694
Zwrot kosztów przejazdu 828
Zwrot kosztów zakwaterowania 688
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 910
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 775
Pożyczka szkoleniowa 1008
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 403
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1360
Inne finansowe formy wsparcia 1989
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 705
Dokumenty do pobrania 15603
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 341
Współpraca z partnerami rynku pracy 8037
Pożyczka „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” 200