Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64132
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 39100
Przyznanie statusu bezrobotnego 6630
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3236
Utrata statusu bezrobotnego 1965
Utrata statusu poszukującego pracy 1134
Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy 27856
Rejestracja przez Internet 9267
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty 7381
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7332
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1422
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4978
Prawa bezrobotnych 2144
Prawa poszukujących pracy 1232
Obowiązki bezrobotnych 1973
Obowiązki poszukujących pracy 1079
Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów 1295
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13038
Pośrednictwo pracy krajowe 828
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 798
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 861
Nasi doradcy 927
Tematy i terminy warsztatów 1197
Dokumenty aplikacyjne 942
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1168
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5907
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1012
Staże 10164
Prace interwencyjne 1371
Roboty publiczne 1123
Prace społecznie użyteczne 973
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 796
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1576
Bon szkoleniowy 1491
Bon stażowy 1613
Bon zatrudnieniowy 1302
Bon na zasiedlenie 3326
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 24324
Wysokość świadczeń pieniężnych 3375
Zasiłek dla bezrobotnych 3753
Okres pobierania zasiłku 2330
Wysokość zasiłku 3284
Ubezpieczenie zdrowotne 1406
Dodatek aktywizacyjny 2801
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 21178
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2546
Zwrot kosztów przejazdu 1514
Zwrot kosztów zakwaterowania 1300
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1586