Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od dnia 10.01.2017r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych w ramach bonu na zasiedlenie. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Bony na zasiedlenie będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w wieku 18-29 lat, spełniających kryteria:

  • niepracujące,
  • niekształcące się (tj. nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nieszkolące się (tj. nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i niebiorące udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,  w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w pokoju nr 13 w siedzibie PUP lub ze strony internetowej urzędu.

 

Forma aktywizacji dodana przez: Edyta Krzesiak (2017-01-10 08:47:34) , zredagowana przez: Edyta Krzesiak (2017-01-10 09:12:13)
Data publikacji : 2017-01-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/forma-aktywizacji/27/bony-na-zasiedlenie