Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-02-14

Nabór wniosków o przyznanie środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 26 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie środków KFS
2018-01-26

Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

 

Od 01.01.2018 roku obowiązują wpłaty w wysokości 30 złotych, w związku ze złożeniem:

  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (lub jego przedłużenie)
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

Wpłat należy dokonywać na numer konta Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim:

 

70 2030 0045 11 10 0000 01 60 9530

1. W przypadku wpłat dotyczących oświadczeń, w tytule przelewu należy wpisać „oświadczenie” oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy oświadczenie.

W przypadku dokonywania wpłat dla większej ilości wniosków jednym przelewem, w tytule przelewu należy wpisać: „oświadczenie” oraz podać liczbę oświadczeń, których dotyczy przelew. (W takiej sytuacji imię i nazwisko cudzoziemca należy dopisać na potwierdzeniu przelewu, dołączonym do składanego oświadczenia).

 

2. W przypadku wpłat dotyczących zezwoleń na pracę sezonową (lub przedłużenia zezwolenia), w tytule przelewu należy wpisać „zezwolenie” oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy zezwolenie.

W przypadku dokonywania wpłat dla większej ilości wniosków jednym przelewem, w tytule przelewu należy wpisać: „zezwolenie” oraz podać liczbę zezwoleń, których dotyczy przelew. (W takiej sytuacji imię i nazwisko cudzoziemca należy dopisać na potwierdzeniu przelewu, dołączonym do składanego zezwolenia).

Czytaj aktualność: Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r.
2018-01-26

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z dniem 1 lutego 2018r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)”.

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu
2018-01-10

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim  ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy),
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające).

Wnioski o organizację prac interwencyjnych należy składać w terminie od 10.01.2018 roku do wyczerpania środków, w Kancelarii PUP - pok. 12.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia indywidualne Piotrków Tryb. Specjalista ds. rozwoju zawodowego 15 od 2018-12-31
do 2018-01-09
Nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie nie dotyczy pok.28 17 od 2018-01-04
do 2018-08-31
< poprzednia 1 następna > - strona